Podmínky ochrany osobních údajů

Všeobecné podmínky ochrany osobních údajů pro e-shop společnosti PARAMI GROUP trade s.r.o., provozujícího e-shop www.maureli.cz:

 

Úvodní ustanovení:

1.1. Tento dokument obsahuje všeobecné podmínky ochrany osobních údajů pro e-shop společnosti PARAMI GROUP s.r.o. (dále jen "e-shop").

1.2. Provozovatelem e-shopu je PARAMI GROUP s.r.o. se sídlem a provozovnou na adrese Lovosická 711/30, 190 00 Praha.

1.3. IČO: 19197748, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 382923.

1.4. Kontaktní údaje:

E-mail: info@maureli.cz

Telefon: +420 776 081 240

Shromažďované osobní údaje:

2.1. E-shop shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníků:

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště nebo doručovací adresa

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Platební údaje (pouze pro účely plateb za objednané zboží)

Účel zpracování osobních údajů:

3.1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem realizace objednávek a řádného plnění smluvních povinností.

3.2. E-shop používá osobní údaje také pro zlepšení svých služeb, analýzu návštěvnosti a statistiky pro lepší pochopení potřeb zákazníků.

Sdílení osobních údajů:

4.1. E-shop nemá v úmyslu sdílet osobní údaje zákazníků s třetími stranami bez jejich souhlasu, s výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro splnění závazků vůči zákazníkům (např. doručovací společnosti, platební brány atd.).

Uchovávání osobních údajů:

5.1. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým byly shromážděny, nebo do doby stanovené platnými právními předpisy.

5.2. Po uplynutí účelové doby budou osobní údaje zákazníků smazány nebo anonymizovány.

Práva zákazníků ve vztahu k osobním údajům:

6.1. Zákazníci mají právo žádat informace o zpracování svých osobních údajů.

6.2. Zákazníci mají právo požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů.

6.3. Zákazníci mají právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro naplnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo jsou-li zpracovávány nezákonně.

6.4. Zákazníci mají právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

6.5. Zákazníci mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů e-shopu.

6.6. Zákazníci mají právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Zabezpečení osobních údajů:

7.1. E-shop podniká veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů zákazníků.

7.2. Přenos osobních údajů je šifrován a chráněn pomocí moderních bezpečnostních technologií.

Ostatní ustanovení:

8.1. E-shop si vyhrazuje právo změnit podmínky ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Každá změna bude zveřejněna na webových stránkách e-shopu.

Těmito všeobecnými podmínkami ochrany osobních údajů se řídí zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků e-shopu DHR trade s.r.o.

Zpět do obchodu